tisdag 19 april 2011

Går du till affären med en lista med saker du inte ska köpa?

Johe

Den 12 april på Dalheimers Hus hade ÅSS en föreläsning med Jonas
Helgesson. Titeln på föreläsningen var "Ett CP-bra liv" och handlade
om att leva ett bra liv trots svårigheter och funktionsnedsättningar.
Jonas bjöd på många skratt och flera aha-upplevelser. En av de bättre
var "inköpslistan" tyckte jag. Alla förstår att det är en dum idé att
gå och handla med en lista med saker som man inte ska ha. Varför
koncentrerar vi oss då på vad vi inte kan göra i livet? Vare sig vi
har svårigheter eller begräsningar av olika slag vinner vi på att
rikta in oss på det vi kan göra, istället för det vi inte kan göra.

Det här var också första föreläsningen vi provade att lägga ut
strömmande video direkt på webben. Bild- och ljudkvaliteten är inte
perfekt men vi hoppas budskapet går fram.

tisdag 12 april 2011

Ny styrelse fångad på bild

Styrelsen_am11_02

Direkt efter vårt första möte med den nyvalda styrelsen i söndags såg vi till att föreviga oss. Det är mycket sällsynt att alla är närvarande samtidigt. Och det var vi inte den här gången heller. Från vänster till höger syns Daniel Karlsson, Ulla Holters, Michael Klingvall, Nettan Wageby Karlsson, Martin Jadefrid, Emma Svedlund, Jonatan Heijmans samt Monika Rosenberg. (Marie Olofsson och Johanna Ridderstedt var frånvarande.)

söndag 10 april 2011

Årsmöte med både allvar och glada skratt

Trots det fina vårvädret samlades det i dag på eftermiddagen en hängiven skara för årsmöte i ÅSS Göteborgs lokaler vid Järntorget. Ola Wirtberg höll i ordförandeklubban när bland annat verksamhetsplan och räkenskaper skulle gås igenom och en ny styrelse skulle väljas. 

Rsmte-serie

En punkt som gav upphov till viss diskussion var att vi hade en stadgeändring som säger att ledamöterna ska väljas på två år i stället för ett. Detta ska gå omlott så att hälften av ledamöterna sitter kvar över varje årsmöte. Fortsättningsvis väljs ingen på ett år, förutom vid fyllnadsval när någon slutat sitt uppdrag i förtid. 

Årsmötet hade i år varken motioner från medlemmar eller propositioner från styrelsen att ta ställning till och efter en dryg timme var mötets formella punkter avklarade och vi var framme vid mat och kaffe. Det bjöds på sallader av olika slag med tårta till efterrätt. Stämningen var glad och lättad. 

Den nyvalda styrelsen drog sig senare undan en stund för ett konstituerande möte.