tisdag 27 maj 2014

Agorafobi!

Denna veckas ord är "Agorafobi".

I folkmun kallas det torgskräck. Agorafobi kommer från grekiskans Agora som betyder torg och fobos som betyder skräck.Agorafobi är en ångeststörning som innebär stark rädsla för att vistas på allmänna platser, varifrån det skulle vara svårt att fly, eller där hjälp inte skulle finnas till hands vid en akut ångestattack.

En agorafobiker undviker folkmassor på gator och i affärer, broar och allmänna kommunikationsmedel.
Agorafobi uppstår ofta i samband med att en  person upplever någon form av panikattack i en av ovannämnda situationer. Därefter undviker personen sådana, för att inte få ytterligare en panikattack.

Dock, på -80 talet reviderades de psykiatriska diagnoskategorierna och då insåg man att agorafobi har inte alltid med panik att göra.

Man skiljer nu på 3 olika diagnoser:

* paniksyndrom med agorafobi

* paniksyndrom utan agorafobi

* agorafobi utan tidigare paniksyndrom

Agorafobi är en av de vanligaste ångeststörningarna och finns hos mellan 1-5 % av befolkningen.


Har du någon erfarenhet av detta eller undrar du något? Känner du något inför ordet? Tyck till!!!Påminnelse om Sommarlägret 2014!

Sista anmälningsdatum är på fredag den 30/5 så anmäl er nu för en skön avkopplande helg!
Här kommer infotexten igen.

Sommarläger 2014!
Nu är det återigen dags för ÅSS Sommarläger.

Helgen den 6-8 juni åker vi till Getterögården på Getterön ca 5 km utanför Varberg. Lägerhelgen är som vanligt avsedd för avkoppling, trevligt umgänge, möjlighet till promenader i vackra omgivningar, härliga bad, aktiviteter, ja helt enkelt vad du vill göra den till.

Kostnad: Kost och logi
Hela helgen 500 kr
endast fredag 75 kr
endast lördag 300 kr
Anmälan görs genom att betala in lägeravgiften till ÅSS senast måndagen den 26 maj. Betalar gör ni på plusgiro 481 04 23-6 eller kontant på kansliet.

Mer information kommer snart skickas ut till alla medlemmar.
Har ni frågor, ring kansliet 031-137091

måndag 19 maj 2014

Narcissism!

 


Denna veckans ord är "Narcissism"

Narcissism betyder självkärlek (Normal eller förhöjd).

Termen är uppkallad efter Narkissos i den grekiska mytologin, en yngling som förälskade sig i spegelbilden av sig själv när han såg ner i en källa. Han tynade bort, försjunken i sig själv, och förvandlades till en blomma.
Personer med narcissistisk personlighetsstörning har väldigt utmärkande drag av ett mönster av storhetsföreställningar om den egna personen , behov av beundran och total brist på empatisk inlevelse.
Det är vanligt att personen uppvisar en grandios överskattning av sig själv och den egna personens betydelse och utnyttjar ofta andra för att nå dit den vill. Personen anser sig ofta ha rätt till mer än andra och brister i sin förmåga till inlevelse i hur andra känner sig. Ständig avundsjuka, som ofta yttrar sig i att förstöra för andra, är också typiskt för denna person.

Man hittar personer med drag av detta (mer eller mindre) överallt, arbetsplatser, familjer eller vänskapskretsen och alla påverkas vi av dessa människors egoistiska beteende.

Vad tycker just du om detta? Har du erfarenheter av detta och vill berätta om det? Har du någon undran eller fråga? Tyck till!!
 

tisdag 13 maj 2014

Lycka!

Denna veckans ord är lycka!

Lycka är en känsla av varaktigt välbehag, ett belöningssystem som används för att premiera ett leverne i vilket våra behov tillgodoses.

Lycka är ju inte ett mått på framgång för en framgångsrik person behöver ju inte vara lycklig.
Mycket forskning pågår och gjort länge om just detta. Många teorier har lagts fram om hur man uppnår just lycka och vad den består av. Renodlade affektiva teorier om lycka identifierar lycka med en eller flera positiva affekter (känslotillstånd), exempelvis känslor som sinnesro, glädje, njutning, välbehag, etc. Lycka kan också definieras som "positiv affektbalans över tid". Men det finns också kognitiva teorier om lycka, samt hybridteorier som definierar lycka som en kombination av affekter och kognitioner.
Det är många faktorer som spelar in till exempel hälsa, miljö, religion, ekonomisk tillväxt.

Vad känner du inför ordet? Vill du dela med dig av en teori om vad lycka är eller en erfarenhet? Undrar du något? Tyck till!!!

                     

måndag 5 maj 2014

Sommarläger 2014!

Nu är det återigen dags för ÅSS Sommarläger.

Helgen den 6-8 juni åker vi till Getterögården på Getterön ca 5 km utanför Varberg. Lägerhelgen är som vanligt avsedd för avkoppling, trevligt umgänge, möjlighet till promenader i vackra omgivningar, härliga bad, aktiviteter, ja helt enkelt vad du vill göra den till.

Kostnad: Kost och logi
Hela helgen 500 kr
endast fredag 75 kr
endast lördag 300 kr
Anmälan görs genom att betala in lägeravgiften till ÅSS senast måndagen den 26 maj. Betalar gör ni på plusgiro 481 04 23-6 eller kontant på kansliet.

Mer information kommer snart skickas ut till alla medlemmar.
Har ni frågor, ring kansliet 031-137091