onsdag 16 november 2011

Hjälp till med vår ångestfilm!

Vi ska uppmärksamma ångest - och vår förening - genom ett filmprojekt. Tre filmer om de tre vanligaste ångestsyndromen - social fobi, paniksyndrom och GAD - ska vi producera. Du får väldigt gärna vara med och komma med synpunkter

Bolex_front

https://plus.google.com/u/0/b/101269458043736606110/101269458043736606110/posts/NDJdtiEr963

måndag 14 november 2011

Idéer från medlemmarna

Medlmote9nov
I onsdags hade ÅSS Göteborg medlemsmöte. Vi hade bestämt oss för att vara informella i år. Programmet bestod i att äta gott och prata. Vi styrelseledamöter och anställda spred ut oss så vi satt vid alla borden och antecknade förslag och åsikter som kom upp. Efter måltid och samtal gjorde vi en sammanställning på vita tavlan. 

Datorkurs

Fråga om nybörjarkurs i Word och digitalkamera (eller grundläggande datorkunskap). Samarbete med något studieförbund?

Logotype

Låta ÅSS logotype synas i "främre" delen av föreläsningssalen. Detta för att den ska synas när vi dokumenterar de föreläsningar vi har.

Variation

Variera föreläsningsdag. Varför alltid ha tisdagar?

Klubb ÅSS

Utveckla torsdagarnas öppet hus. Vi kan döpa om det och ha filmvisning, föreläsning, workshop eller annat förutom fika och samtal som vi brukar ha. 

Medlemmarnas historia

Låta en medlem berätta om sitt intresse eller sin livshistoria. Vi behöver inte alltid bjuda in externa föreläsare. 

Reagera på stängning

Föreningen borde reagera på nedstängning av avdelningar på Sahlgrenska. Eller stöta på NSPHiG. 

Nya medlemmar

Hur nå ut till nya medlemmar? Fler sociala aktiviteter. Annonsering. Större evenemang som är mer än "bara" en föreläsning. En ÅSS-dag? Eller stå på torget i ett tält och dela ut broschyrer, svara på frågor och visa upp oss? 

Webben

Använda webben och Facebook. 

Sociala företag

Undersöka om det finns möjlighet till samverkan med sociala företag. 

Informationscentral

ÅSS som informationscentral. Vilka resurser finns för mig?

Kladdigt

En något mindre viktig med kul punkt som kom upp under medlemsmötet var att maten var mycket god. Särskilt kladdkakan, men den kunde ha varit större. 

Filming 

Vi informerade om vår försöksverksamhet med filming av föreläsningar. När vi filmar eller fotograferar frågar vi givetvis de medverkande. Det är väldigt viktigt att medlemmar ska kunna känna sig trygga hos oss. Under föreläsningar riktas inte kameran mot publiken. Under en filmning av en föreläsning kan dock frågor från deltagare höras. Dessa förutsättningar borde vi bli extra tydliga med innan varje föreläsning, så alla är medvetna om dem. I framtiden kan vi tänka oss att reservera den främsta raden för de som inte har något emot att synas på bild. Men vi måste vara väldigt lyhörda för vad våra medlemmar tycker är okej. Det är de som bestämmer. 

Bakgrunden till denna dokumentation är att vi vill låta medlemmar som mår dåligt kunna hänga med och kunna ställa frågor under föreläsningarna. (Det fungerar om vi använder så kallad "streaming" och sänder föreläsningen direkt. Till exempel via Bambuser.) Dessutom blir ett sådant material värdefullt för föreningen som marknadsförning. Fler får reda på att ÅSS existerar och vi får fler medlemmar. 

 

onsdag 2 november 2011

Mod att våga visa sig själv och våga tro att det fungerar

I går var det föreläsning med GP:s Sarah Britz hos oss på ÅSS Göteborg. Hon berättade sin egen historia med utgångspunkt från att hon ofta blivit kallad modig. Men det andra kallar mod tyckte hon var dumdristighet eller skal för att skydda sig. Det är modigt att våga visa sig som man är, tyckte hon. Ibland är man svag och ibland kan man inte svaret på alla frågor, men det är okej ändå. 

Den här tanken gillade jag; "Du kan inte göra slut med dig själv. Det är en livslång relation!"

Img_0689
Se på föreläsningen via Bambuser: "Mod att våga visa sig själv och våga tro att det fungerar." | ÅSS-föreläsning med Sarah Britz.

onsdag 12 oktober 2011

Psykiatrins dag i Alingsås

Torsdag förra veckan (den 6 oktober) åkte jag och min kollega Mona till Alingsås för att andra året i rad medverka på Psykiatrins dag där. Dagen arrangerades i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus, Alingsås kommun och Socialförvaltningen. Vi presenterade föreningen, ångestsyndromen och ungdomsgruppen, hade ett bord med broschyrer och tidningar samt fick möjlighet att lyssna på spännande föreläsningar.

Det första föredraget stod mor och dotter Linda och Felicia Zwamp för. De bjöd på en gripande blandning av erfarenheter och tankar utifrån sin egen situation. Bland annat talade de om den smärta man kan uppleva som mamma när man på grund av psykisk ohälsa inte riktigt klarar av att vara mamma till sina barn, samt smärtan i det omvända, att som barn inte kunna vara just barn till sin mamma.

De talade även om den skam och ensamhet en situation som denna kan innebära. På ett effektfullt sätt varvades berättelser och minnen från Linda, mamman, med hennes dotters minnen och tankar om samma händelser. Trots att de talade om såpass svåra saker, och tog upp starka känslor såsom ilska, ångest och sorg, gick det inte att ta miste på kärleken och respekten mellan dem.

Dagens andra föredrag handlade också om att vara barn och anhörig, och det var Laine Andreasson, drogförebyggare/föräldrakursledare inom socialtjänsten, som talade. Hon berättade mer generellt om hur det kan vara för barn att växa upp med en förälder som lider av psykisk ohälsa och/eller beroende. Hon berättade också om verksamheten SOL - Samtal och Lek - för just barn som är anhöriga.

En viktig del att förmedla till dessa barn kallade Laine de tre I:na: Det är inte mitt fel, Jag kan inte kontrollera det och Jag kan inte bota det. Hon talade även om friskfaktorer och hur man kan upptäcka och hantera barn som har det jobbigt hemma. Barn lär sig ofta att känna av stämningen i sin familj och sedan handla utefter detta. De tar på sig olika roller och blir som kameleonter, t.ex. kan de omväxlande bli som en kompis till sin förälder, en förälder, och så barn igen. Dessa växlingar kan vara svåra för ett barn att förstå och hantera.

Laine talade dock också om vikten att inte tala illa om föräldrarna eller skuldbelägga föräldrarna, utan snarare lyfta fram barnets känslor och ta dem på allvar. Det är viktigt att ta barnet på allvar även när det kommer till dig med förhållandevis små saker, såsom ett litet sår, då detta kan vara ett sätt för barnet att testa tilliten. Vanligt för dessa barn är att de lärt sig att inte prata om situationen, som kan vara en slags familjehemlighet. Det är också vanligt att de blir extra duktiga och tysta för att inte öka sina föräldrars börda. Ofta har de svårt att lita på andra och sig själva, och skilja på verklighet och fantasi. Dessa barn behöver ofta också lära sig att känna efter, sätta ord på sina känslor och uttrycka dem. SOL är ett sätt för dem att göra detta.

Det sista föredraget vi lyssnade på handlade om terapiformen DBT - Dialektisk Beteendeterapi och hur den kan användas för att behandla personer med borderlinediagnos (emotionellt instabil personlighet) och/eller självskadebeteende. Föreläsarna kom från BUP och hette Linda Ödman och Lisa Gärde. De patienter de arbetar med har ofta en diffus jag-känsla och brottas med osäkerhets- och tomhetskänslor. Patienterna har även svårt att hantera och reglera sina egna känslor.

Det som dessa patienter främst behöver är att hitta en balans mellan yttre och inre verklighet, lära sig acceptera verkligheten som den är och lära sig nya strategier och färdigheter så att livet blir hanterbart och värt att leva. Terapin sker både individuellt och i grupp och består av undervisning, samtal, övningar, rollspel och hemuppgifter. Behandlingen pågår under minst ett års tid och en del patienter behöver göra det hela två gånger om.

DBT är en beteendeterapi och beteende ses här som allt en person gör offentligt och privat, inklusive tankar, känslor och handlingar. Dialektik är konsten att diskutera och handlar här bl.a. om att kunna se att två olika, ibland motsatta idéer kan vara sanna samtidigt. Detta är extra viktigt för den här gruppen patienter, då de ofta har ett svartvitt tänkande. DBT har även starka inslag från zenbuddistiskt/österländskt tankesätt, vilket bland annat syns i fokuset på medveten närvaro - extra viktigt för dessa patienter som ofta försöker fly nuet och sina känslor med exempelvis självskadehandlingar. Den österländska filosofin syns även i arbetet med att hitta ett mer ickevärderande sätt att tänka, eftersom starkt dömande tankar brukar skapa starkt laddade känslor.

För min del var det en riktigt givande dag och jag hoppas att vi blir inbjudna att medverka även nästa år!

tisdag 27 september 2011

Bob Hansson

"Du är inte perfekt. Du är större än så. Du är människa!"

Bob Hansson i full gång på Dalheimers hus. Välkommen in och titta!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=dlZAMcmuZkc]

P1040605P1040593P1040584P1040562P1040557

torsdag 7 juli 2011

Ångestparaden

Ångestparaden: "En av fyra - Alla för en"

Under parollen "En av fyra - Alla för en" går Ångestparaden från Medborgarplatsen till Kungsträdgården den 12 juli 2011 på kvällen. NSPH stöder evenemanget som vi hoppas ska bli en tradition.

 Med den här marschen vill vi rikta uppmärksamheten på att psykisk ohälsa är ett vanligt problem som de flesta av oss (en av fyra i befolkningen) någon gång i livet kommer att möta. Och då gäller det att vi stöttar varandra och tillsammans arbetar mot fördomar och utanförskap.

Namnet till trots ska detta inte bli någon sorgesam tillställning. Många med psykisk ohälsa drabbas av utanförskap men vi vill denna dag också lyfta fram kraften som finns och möjligheten till återhämtning även vid allvarlig psykisk sjukdom.

Paraden genomförs under den 16:de internationella Fountain House-konferensen. I paraden deltar människor från ett trettiotal länder.

Arrangörerna ser detta som första upplagan av ett event, som vi hoppas ska växa från år till år. Sprid ordet vidare. Alla som är intresserade är välkomna att delta i paraden. För mer information kontakta Fountain House Stockholm: kontor@fountainhouse.nu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samling vid Medborgarplatsen kl 18 och går till Kungsträdgården där dagen avslutas med Rock and Roll, allvarsord, humor och underhållning.

Bakgrund

Psykisk ohälsa är ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen enligt Världshälsoorganisationen WHO. Självmord är den vanligaste dödsorsaken för personer under 40 år i Sverige

Fem gånger fler människor tar livet av sig än dör i trafiken. En av fyra kommer under sin levnad att behöva professionell hjälp för sina psykiska problem. Det kan vara din mor, din partner, din syster, din kusin eller kanske du själv.

Det är dags att göra slut på myter och föreställningar om psykisk ohälsa. Många tror att människor som drabbas av psykisk ohälsa är farliga. Men 97 procent av alla våldsbrott begås av psykiskt friska.

Många tror att den som får psykiska problem förblir sjuk resten av livet. Men de allra flesta tar sig tillbaka till ett fungerande liv.

Vill DU medverka till att sprida kunskap, bryta fördomar, visa empati och engagemang, kom till Medborgarplatsen den 12 juli och gå med i

ÅNGESTPARADEN FÖR PSYKISK HÄLSA

En av fyra - Alla för en!

Arrangör:

Fountain House Stockholm i samarbete med: NSPH, RSMH, SPES, RUS, Balans, RTN, Attention, Parasoll, Ananke, SFPH, Sveriges Fontänhus, HSO, Handisam, Hjälpmedelsinstitutet, CEPI, SKL, Hyresgästföreningen.

Paradlogga_210_front_rgb

tisdag 10 maj 2011

Bilder från Runntången - sommarlägret

Vi vill påminna om sommarlägret som vi ska ha på Runntången 17-19 juni. ÅSS Göteborg välkomnar medlemmar från alla lokalföreningar. Vi var ute på Runntången och tog några bilder för några dagar sedan. Det såg väldigt fint ut och vi ser fram emot ett riktigt trevligt sommarläger i år.

Om du känner att detta är något för dig så är det dags att bli medlem, om du inte är det. Förutom sommarlägret så får du som medlem i ÅSS Göteborg vår medlemstidning ÅSS Emellan, intressanta föreläsningar, öppet hus, ungdomsgrupp och mycket annat på köpet.

Varmt välkomna!

Git_mobil_022Git_mobil_023Git_mobil_024Git_mobil_025Git_mobil_026Git_mobil_027

tisdag 19 april 2011

Går du till affären med en lista med saker du inte ska köpa?

Johe

Den 12 april på Dalheimers Hus hade ÅSS en föreläsning med Jonas
Helgesson. Titeln på föreläsningen var "Ett CP-bra liv" och handlade
om att leva ett bra liv trots svårigheter och funktionsnedsättningar.
Jonas bjöd på många skratt och flera aha-upplevelser. En av de bättre
var "inköpslistan" tyckte jag. Alla förstår att det är en dum idé att
gå och handla med en lista med saker som man inte ska ha. Varför
koncentrerar vi oss då på vad vi inte kan göra i livet? Vare sig vi
har svårigheter eller begräsningar av olika slag vinner vi på att
rikta in oss på det vi kan göra, istället för det vi inte kan göra.

Det här var också första föreläsningen vi provade att lägga ut
strömmande video direkt på webben. Bild- och ljudkvaliteten är inte
perfekt men vi hoppas budskapet går fram.

tisdag 12 april 2011

Ny styrelse fångad på bild

Styrelsen_am11_02

Direkt efter vårt första möte med den nyvalda styrelsen i söndags såg vi till att föreviga oss. Det är mycket sällsynt att alla är närvarande samtidigt. Och det var vi inte den här gången heller. Från vänster till höger syns Daniel Karlsson, Ulla Holters, Michael Klingvall, Nettan Wageby Karlsson, Martin Jadefrid, Emma Svedlund, Jonatan Heijmans samt Monika Rosenberg. (Marie Olofsson och Johanna Ridderstedt var frånvarande.)

söndag 10 april 2011

Årsmöte med både allvar och glada skratt

Trots det fina vårvädret samlades det i dag på eftermiddagen en hängiven skara för årsmöte i ÅSS Göteborgs lokaler vid Järntorget. Ola Wirtberg höll i ordförandeklubban när bland annat verksamhetsplan och räkenskaper skulle gås igenom och en ny styrelse skulle väljas. 

Rsmte-serie

En punkt som gav upphov till viss diskussion var att vi hade en stadgeändring som säger att ledamöterna ska väljas på två år i stället för ett. Detta ska gå omlott så att hälften av ledamöterna sitter kvar över varje årsmöte. Fortsättningsvis väljs ingen på ett år, förutom vid fyllnadsval när någon slutat sitt uppdrag i förtid. 

Årsmötet hade i år varken motioner från medlemmar eller propositioner från styrelsen att ta ställning till och efter en dryg timme var mötets formella punkter avklarade och vi var framme vid mat och kaffe. Det bjöds på sallader av olika slag med tårta till efterrätt. Stämningen var glad och lättad. 

Den nyvalda styrelsen drog sig senare undan en stund för ett konstituerande möte. 

onsdag 23 mars 2011

Sommarläger 2011

Den 17-19 juni på Runntången på Tjörn är det dags för ÅSS Göteborgs sommarläger. I år välkomnar vi alla ÅSS:are från hela Sverige till en helg med avkoppling, trevligt umgänge, möjlighet till promenader och bad. Ja, helt enkelt vad du vill göra den till. Under helgen har vi tillgång till bastu och kanoter. 

Vi har tillgång till 48 sängplatser fördelat på 4 hus, plus ett sovloft för ca 20 personer i huvudbyggnaden. Varje hus har 2 toaletter med dusch. Stugorna på Runntången är vackert belägna med skog bakom knutarna och med havet alldeles nedanför.

Vi hyr stugorna genom Lägerverksamheten i Tynnered. De regler som gäller vid uthyrning är absolut rökförbud i hela området, även utomhus. Det råder också förbud mot att ta med nötter av alla slag. För att alla ska kunna trivas och känna sig trygga på lägret dricker vi inte alkohol.

Det du behöver ta med dig är:

 • sängkläder eller sovsäck
 • handduk & andra toalettartiklar
 • Ta gärna med dig spel, instrument eller annat som kan förgylla helgen...
Kostnad för mat och logi

Göteborgsmedlemmar
 • 485 kr (fre-sönd)
 • på sovloft: 335 kr (fre-sönd)
 • endast lördag (ingen övernattning): 235 kr
Övriga ÅSS-medlemmar
 • 685 kr (fre-sönd)
 • på sovloft: 535 kr (fre-sönd)
 • endast lördag (ingen övernattning): 335 kr
Anmäler dig gör du genom att betala in lägeravgiften till PlusGirokonto 481 04 23 -6. Senaste datum för betalning är 1 juni 2011. (Glöm inte att skriva avsändare och telefonnummer så vi kan kontakta dig.)

Matchmaking?

OBS! Uppdaterat inlägg. Se nedan.

Matchmaking-kort2

En medlem skrev ett förslag till styrelsen om vi kan ordna en "matchmaking"-funktion. Detta så att medlemmar enklare kan komma i kontakt med likasinnade. Det skulle kunna vara ett stort stöd för oss med olika former av ångest och social fobi till exempel. 

Termen "matchmaking" fick jag från Webcoast i helgen. (Behövs det ett bättre namn?) Intresserade talar om vad man söker eller vad man erbjuder, så folk kan hitta varandra. Det fanns en annan lösning kallad "passioncloud" som jag också blev intresserad av. En initiativtagare skriver en rubrik och så kan andra som är intresserade av samma sak haka på. 

En fråga på Facebook visade att det finns ett påtagligt intresse. Nu är frågan hur vi går vidare? Allt är väldigt luddigt fortfarande. Är vi överens om problemet? Folk med ångestproblem kan stänga inne sig själva och därmed få svårt att delta i aktiviteter samt skapa nya kontakter. I ursprungsförslaget talades det om två sorters lösningar; en analog och en digital.  Alltså dels en pärm i ÅSS lokaler vid Järntorget samt en lösning på webben. Ska vi köra på båda spåren? Viktigt är att den är tillgänglig för människor som inte är vana vid datorer och webben, eftersom vi har en del medlemmar som tillhör den kategorin. 

Jag känner att vi är en viktig fråga på spåren och hoppas vi kan hitta en lösning tillsammans! Är du med? 

Alla hjälp mottages tacksamt. Stort som smått.

--

Uppdaterat efter styrelsemötet 20 mars:

Styrelsen tyckte detta var en bra idé. Frågor vi vill ha hjälp med:
 • Deltagare till en grupp som jobbar vidare med detta. Anmäl ditt intresse via Facebook, blogg, e-post eller ÅSS kansli.
 • Ett bättre namn än "matchmaking"? Gärna mer svenskklingande. 
 • En pärm på kontoret är inte så svårt att lösa. Det största arbetet gäller antagligen hur en lösning på webben skulle se ut. Hur kan en sådan se ut och fungera? Idéer mottages tacksamt. 

 

 

onsdag 16 mars 2011

Dagens utbildning gav mersmak!

Idag har Daniel utbildat personal på ÅSS inom områden såsom "bloggen" och "webbsidan". Det var jätte lärorikt, enkelt och hur kul som helst. Hoppas fler av er hakar på nästa gång. Daniel är en utmärkt pedagog
Emoticon1
.

tisdag 15 mars 2011

Psykodynamisk terapi

Psykologen och psykoterapeuten Leif Lindahl besökte ÅSS för att berätta om psykodynamisk terapi. 

Han inledde föreläsningen med att tala om att han inte vill predika eller komma med någon sanning. Föreläsaren ber om att bli avbruten och uppmanar oss att ställa frågor om han är otydlig eller om vi undrar något. 

P1040035P1040032P1040044

Den första frågan gäller vad ångest är. Han svarade att det är obehag, olust, tryck, trängningar. Det finns många olika definitioner, men det är signaler att något är på tok. Det är en naturlig ingrediens i livet som man kan ha både för lite och för mycket av. Ångesten är en härva, som ett garnnystan som inte går att nysta upp. 

Psykodynamiskt sett så drabbar barndomen oss alla, uttryckte föreläsaren det. Livet innebär konflikt. Verkligheten är bruten, blandad, mångfacetterad. Enligt det psykodynamiska synsättet så lagrar vi intryck och händelser. Det handlar inte om minnen som vi "minns", men det finns lagrat inom oss. 

Leif kom här in på ämnet samtal. Han berättade om en egen process när han var ung. Han var bland annat osäker på sin yrkesroll när han var ungefär 23. Han hittade yrkesvänner att samtala med och bolla med. Ord, samtal, samspel, bakgrund. Det han varit med om.

Plötsligt i ett samtal kan vi säga något vi inte helt planerat. Men som låter helt sant. Berättelsen ger luft. Det tar tid. 

Här refererar föreläsaren Kjell Espmarks bok "Minnena ljuger". 

Det är ju inte förrän man berättar man får grepp om verkligheten... Man tar sig över då. Man upplever hur orden ser åt en. Berättelsen vet mer än jag. Utforskar saker genom att berätta. Vi ser vart det leder. Allt har en utsikt.

Man måste ljuga lite för att komma åt hur det verkligen är.  

Varje människa finns bara en gång, i en version.

En publikfråga handlade om hans egen relation till sina egna barn. Han berättade lite om sina tre barn och att han troligtvis varit överbeskyddande. Ingen är en perfekt förälder. Barn hittar ens ömma punker och trycker där. Skaffa barn, det är ett bra sätt att växa upp på, uppmanade Leif åhörarna.

En annan publikfråga gällde vad som var viktigast; att "få ut det" eller att komma på en lösning. Både ock, var det snabba svaret. Prata så länge du behöver det. Så länge det finns ett behov. Det är viktigt att det får komma ut. Sedan kommer lösningen ovanpå det. Vi har blivit för lösningsfokuserade. Vi måste känna först. 

I dag är det vetenskap och evidens som gäller. Jakten på kontroll. Vi tror att vetenskapen gör oss mer säkra, men i själva verket blir vi mer osäkra. Vi jagar en kontroll vi inte kan få. Vi måste våga leva först. Vi måste få en egen erfarenhet. 

"Finns det inte risk att man fastnar och ältar?" undrade en besökare. Jo, men det är min roll att se till att stötta och hjälpa. Särskilt unga har ett starkt "försvar". De tror de är ensamma om att må dåligt. Jag som terapeut måste visa att 'det här tål att samtalas om utan att det blir sämre', säger han.

Det kan vara så att unga har svårare att få en "mänsklig" syn på sig själva nu än det var förr. Nu finns det bantningstips, skönhetoperationer, tatueringar, gym och dieter. Vi försöker ändra kroppen istället för att leva med den. Eventuellt beror detta på att jag blivit äldre avslutade Leif Lindahl men jag tror vi hade tätare relationer och ett bättre samhällsklimat förr. 

 

Inför årsmötet 10 april

Meddelande från valberedningen till ÅSS Göteborgs medlemmar:

Det är snart dags för årsmöte och styrelse för ÅSS Göteborg ska väljas. Om du har förslag på ledamöter till styrelsen kontakta valberedningen

måndag 14 mars 2011

Våga tro på dina drömmar

Annikaruskoandersson

ÅSS besöktes av Annika Rusko Andersson i veckan. Hon kom för att berätta om kraften i att tro på sina drömmar och om boken Från förort till framgång som hon är initiativtagare till.

Hon berättade om sin egen bakgrund; hennes väg från Gårdsten till att bli läkare.

Vi blir som vi umgås sa hon. Vi från förorten träffade aldrig någon med utbildning. Det finns inte i föreställningsvärlden att man kan utbilda sig.

Enligt Annika kan man byta ut "förort" mot vilket annat ord som helst. Ekonomi. Ångest. Geografi. Alla har vi problem. Vi måste synliggöra dem för att kunna se hur vi kan gå framåt. Även om startblocken är placerat längre bak får vi springa ändå.

Boken hon tagit initiativ till handlar om att ge ungdomar från förorten förebilder. Det finns många intressanta personer som kommer från förorten.

De flestas drömmar är helt realistiska. Men det kanske inte blir exakt som man tänkt sig. 

måndag 7 mars 2011

Kroppen hjälper själen mäkta med

Vårens första föreläsning var populär. Det var i det närmaste fullsatt i ÅSS samlingslokal i tisdags. Ämnet var psykosomatisk medicin eller "kroppen hjälper själen mäkta med" som var Tatiana Siviks undertitel på sin föreläsning. 

Img_3757Img_3726Img_3727Img_3741
Efter en genomgång av organismens minnes- och kommunikationssystem tog hon upp hur våra olika förväntningar gör att vi kan uppfatta saker helt olika. Depression, ångest, aggression och smärta är fyra aspekter av livet som inte är sjukdom i sig men blir det om vi fastnar. Via kroppens kemiska signaler och trauman kom hon så småningom in på området stress. Det finns en könsskillnad, menade Tatiana, som gör att kvinnor oftare prioriterar bort sina egna intressen och män oftare prioriterar bort familj, när stressen pockar på. 

När hon kom in på olika sätt att handskas med stress påstod hon att det bara finns två måsten i livet; att dö och att välja. Vi kommer inte undan något av dem. Väljer gör vi alltid, vare sig vi tänker på det eller inte. Det avslutande hälsoreceptet rörde sig om motion. "Rör på dig två timmar om dagen. Gör du inget annat, se till att göra detta."

 

söndag 23 januari 2011

Vårprogrammet är klart

Varmt välkomna att se vad ÅSS Göteborg har att bjuda på under våren! Vårprogrammet är klart och ligger ute på vår webbplats

Vårens föreläsningar kommer bland annat att handla om sömn, psykodynamisk terapi, samspel mellan psyke och kropp, drömmar, mat, medicin och ett bra liv... Visst låter det spännande?

fredag 14 januari 2011

Fredagsbetraktelser: Hejdå

Bear_2

          Idag är tiden inne för mig att säga på hejdå på riktigt, i alla fall för ett tag, vilket känns lite vemodigt. Samtidigt är anledningen att jag behöver göra det väldigt rolig. Onsdag kväll nästa vecka beger jag mig nämligen av mot Australien och min ’andra hemstad’ Adelaide. Jag kommer att vara ”down-under” i fem månader, och där plugga lite på distans, jobba några veckor, resa runt en del och i övrigt se mig omkring i min egen takt.

          Första gången jag kom till ÅSS var jag en osäker och ganska ensam 16-åring. Det är nu ca sju år sedan jag följde med en bekant till ungdomsgruppen och jag var väldigt nervös vid mitt första besök. Men även om det tog ett tag innan jag kände mig helt hemma i och litade på gruppen, så kände jag mig välkommen så fort jag kom innanför dörren.

          ÅSS Göteborgs ungdomsgrupp kom att betyda oerhört mycket för mig. Äntligen träffade jag andra i liknande ålder och med liknande erfarenheter. Jag fick nya vänner tack vare gruppen. Som för en del andra blev det så småningom så att min medverkan i gruppen gick i vågor. Vissa perioder gick jag regelbundet och andra perioder mer sporadiskt. Men det var en trygghet att veta att ÅSS fanns där om och när jag ville.

          Hösten 2007 fick jag möjlighet att börja arbeta på ÅSS som vikarie. Jag startade med att arbeta främst med ungdomsverksamheten men med tiden utvidgades mina arbetsuppgifter till att röra även ekonomi, webb med mera. Jag är glad att jag kunnat göra något i gengäld för ÅSS som gett mig så mycket och jag känner mig lyckligt lottad, särskilt i min unga ålder, som fått möjlighet att arbeta på en så utvecklande, meningsfull och förstående arbetsplats.

          Nu avslutas mitt vikariat och både jag och mina kollegor har varit inställda på att detta skulle bli ett definitivt hejdå för min del. Dock har olika händelseutvecklingar de senaste dagarna gjort att jag erbjudits att komma tillbaka till ÅSS efter min resa, fast då på en 25%-ig tjänst. Även om omständigheterna är tråkiga så känns den här nya lösningen väldigt bra.

          Så även om Fredagsbetraktelser nu läggs på is så är det mycket troligt att de kommer tillbaka i höst. Och jag tror och hoppas att ÅSS-bloggen kommer att fortsätta leva även medan jag är bortrest. Jag vill passa på att tacka mina underbara kollegor, vår fina styrelse och alla härliga medlemmar för tiden hittills. Vi ses igen i augusti!

Varma hälsningar och på återseende,
Vimbai Chivungu, deltidsanställd på ÅSS Göteborg 

 

Ps. Under min resa kommer jag att skriva i min privata blogg, om du vill följa mig där, maila mig på vimbai_87[at]hotmail.com för att få adressen.

Ris, ros, frågor eller synpunkter om bloggen? Kommentera gärna!

fredag 7 januari 2011

Fredagsbetraktelser: Resplaner, vårprogram och kyla

          Nu är helgerna över och saker börjar sakteliga gå tillbaka till det vanliga. Fast inte riktigt som vanligt ändå. Två kollegor har ännu haft semester och så är ju förstås ett nytt år här. I veckan höll jag i den sista ungdomsaktiviteten innan min resa och på schemat stod bowling på Valhalla. Vi blev bara tre personer men hade ändå roligt.

          Jag är nu nästan färdig med min Jane Austen-kurs och har börjat nosa på nästa kurs. I vår kommer jag att fortsätta med engelskan och läsa en kurs om kreativt skrivande och kreativt läsande samt en kurs om Australien. Vilket är särskilt passande eftersom det är just dit jag åker om tolv dagar. Jag kommer att vara 'down-under' i fem månader. Just nu är det en hel del praktiskt som ska ordnas men det mesta är ändå under kontroll. Det hela känns pirrigt men spännande.

          På kontoret har vi under veckan återupptagit arbetet med vårens program som vi vill få färdigt så snart som möjligt. Det tar dock alltid lite extra tid att vänta på besked från alla olika personer som är inblandade samt finslipa texterna. Men jag tror och hoppas att vi blir helt klara under nästa vecka. När programmet är klart kommer det att skickas ut till alla medlemmar samt läggas ut på hemsidan.

          Förutspåelsen att detta skulle bli en rekordkall svensk vinter verkar ha visat sig sann. Enligt en DN-artikel (där den intervjuade meteorologen komiskt nog heter Lisa Frost...) har Göteborg inte haft en längre frostperiod sedan 1859, då man började mäta. Nu är vädret åtminstone mildare än för ett par veckor sedan. Dock är väl inte snöblandat regn, isig halka och slask det trevligaste som finns. Men det finns hopp. Även frusna hjärtan kan tina. Ett leende till exempel, kan lysa upp en annan människas dag - och din egen.

          Med önskan om en trevlig helg,
Vimbai Chivungu, deltidsanställd på ÅSS Göteborg

 PS. Bilden visar kälk- och sparkåkare i Vasaparken den 7 februari 1919 och är lånad från GP.se. Fler arkivbilder finns här.
 

7feb1919_klk-sparkkning_vasapa


Ris, ros, frågor eller synpunkter om bloggen? Kommentera gärna!

onsdag 5 januari 2011

Goda minnen från ÅSS 2010

Att som värd på "Öppet hus" få ta emot nya besökare och se deras lättnad över att ha hittat till ÅSS har känts fint att få vara med om. Precis så kändes det också för mig när jag kom ny till föreningen.

Mona Ringebrand
deltidsanställd på ÅSS