torsdag 25 februari 2016

En kväll med ångest och läkemedel på Järntorget


I tisdags var det föreläsning på ÅSS av Ingvar Karlsson om ångest och läkemedel. Detta är ett ämne som jag tror många är intresserade av, då det kan vara svårt att ta reda på korrekt information kring detta på egen hand, särskilt när man själv befinner sig långt nere: då har man inte orken att sätta sig in i ämnet utan vill bara bli bra igen. Föreläsningen pågick i en dryg timma och handlade mycket om de biologiska orsaker som ligger bakom ångest och depressioner. Det var nästan fullt hus, men alla deltagare kändes väldigt engagerade och intresserade av ämnet, vilket märktes på den avslutande frågestunden!

Ingvar talade en del om PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), något han har arbetat mycket med. Därefter följde lite information om de signalsubstanser som verkar i hjärnan vid ångest, däribland serotonin, noradrenalin, glutamat och GABA. Några av dessa namn var nya för en del åhörare, vilket gjorde en genomgång mycket välkommen. 

Efter det talades det om ett stort antal mediciner, och hur de påverkar de signalsubstanser som finns i hjärnan. Han talade om fördelar och nackdelar med olika preparat, och poängterade att det kan skilja från person till person hur man reagerar på läkemedlen, främst när det gäller biverkningar. Han gick även igenom förslag på behandlingsstrategier baserat på vilka problem man hade, om det gällde ångest+panik, depression, osv.

Slutligen öppnade han upp för publiken att ställa frågor, något som många av oss nappade på: både specifika frågor kring egna mediciner och biverkningar, men också allmänna frågor kring läkemedelsforskning och hjärnans funktioner.

Ingvar talade om ångest som en biologisk förändring som går att studera, och även något som vi kan påverka med läkemedel. Han avslutade med att säga att han tror att psykoterapi, exempelvis KBT, i kombination med läkemedel bör ge bäst effekt, något jag definitivt håller med om.

Personligen tyckte jag att Ingvars sätt att informera om hjärnans funktioner och hur man kan påverka dessa var uppfriskande: som drabbad av ångest upplever jag att detta ämne ofta talas om mer ur ett känsloperspektiv, snarare än ur ett biologiskt sådant, och ibland kan det vara bra att påminnas om att det finns en (fysio)logisk förklaring bakom ångesten.

För de som tycker att detta lät intressant så kan ni se föreläsningen på Bambuser.  

//Emelie 

fredag 19 februari 2016

Ångest och läkemedel

Den 23:e februari, är det dags för nästa föreläsning i ÅSS lokaler, denna gång med temat ”Ångest och läkemedel”.


Många nya läkemedel är effektiva, men kan också vara beroendeframkallande. Bensodiazepiner finns fortfarande hos apoteken, medan barbiturater och meprobamat har tagits bort på grund av deras biverkningar. Det finns även läkemedel som inte leder till beroende men som kan påverka individer genom andra mekanismer, och viktigast bland dessa är de antidepressiva läkemedlen.


Denna kväll får vi besök av Ingvar Karlsson, som är överläkare, docent och psykiater. Han kommer fokusera på hur man kan minska ångest med hjälp av läkemedel, och talar även om deras effekter och biverkningar. Föreläsningen kommer pågå i ungefär 1,5 timme och kan även komma att spelas in till förmån för intresserade som inte kan närvara. Publiken kommer inte att filmas.

Vi har även lagt upp föreläsningen som ett Facebook-event. (Observera att anmälan via Facebook inte är en garanti för plats!)


Föreläsningen sätter igång kl. 18.30, men kom gärna i god till för att vara säker på att få plats. Kostnadsfritt för medlemmar i ÅSS och 50 kr för övriga.

Varmt välkomna!

torsdag 4 februari 2016

Produkt mot panikattacker

Vill vi vara med i utvecklingen av en produkt mot panikattacker?


Vi på ÅSS har varit i kontakt med studenter ifrån Chalmers som vill utveckla en produkt mot panikattacker. Läs studenternas inlägg nedan!

Självklart vill vi på ÅSS vara med och sprida denna förfrågan då vi anser detta vara både intressant och spännande!


Vi heter Sara och Hanna och vi pluggar till civilingenjörer inom Teknisk Design på Chalmers, vilket innebär att vi jobbar med att utveckla produkter som både tar hänsyn till människa och teknik. Vi gör nu vårt examensarbete på mastersnivå med en organisation som heter CTMH, vilket är ett samarbete mellan KTH och Karolinska Institutet, och vårt uppdrag är att skapa ett produktkoncept som kan hjälpa till att förebygga, avhjälpa och/eller lindra panikångest och de effekter som uppkommer av detta. Enligt vår kännedom finns det inte någon produkt utanför mediciner och terapi som hjälper mot panikattacker idag och vi är intresserade av att skapa en sådan lösning. Projektet löper mellan mitten av januari och början av juni, och målet är sedan att konceptet ska tas vidare för att kunna bli en produkt som kommer ut på marknaden.


 


Nu och några veckor framöver är vi i en informationsinsamlingsfas där vi gärna vill intervjua personer som får panikattacker så att vi får en god förståelse för problematiken och hur det upplevs. Allt eftersom projektet fortgår vill vi gärna ha hjälp av personer som får panikattacker att i samtal utvärdera de lösningsförslag vi utvecklar så att vi skapar en lösning som har förutsättningarna att hjälpa på riktigt. Om någon är intresserad vore det också kul att ha en idégenereringsprocess tillsammans för att hitta lösningen på problemet!


Här är länken för dig som är intresserad av att delta:

https://docs.google.com/forms/d/1CYhbPKXXkaGfs2SM4uOlp1DBhFpxeQrvIxRlOrlKtyU/viewform

 


Om du är intresserad kan du även kontakta oss så att vi kan boka in ett intervjutillfälle. Vi nås på mail på saray@student.chalmers.se eller på telefon på 0703046636 (Sara) eller 0706089673 (Hanna). Självklart är din medverkan anonym, du får medverka så lite eller så mycket som du vill och du får avbryta din medverkan när du vill.Vänliga hälsningar, 


Sara och Hanna