fredag 13 november 2009

Hur synas mer?

På medlemsmötet kom det fram att många ville att ÅSS skulle synas mer. Hur gör vi det?

Några osorterade tankar...

  • En timme i Mix Megapol. De har ett erbjudande om att låta en arbetsplats sända en fredagstimme.
  • Blogga och låta föreningen synas på webben. Tar vi upp aktuella ämnen kommer vi ju synas i sökmotorer när folk söker information.
  • Skapa en Facebook-grupp. Eller delta i Gulhaken-projektet för att öka användandet av bloggar och liknande sociala verktyg på webben.
  • Använda videomediet. Vi kan ha en "öppen kamera" i ett rum under öppet hus där vi tar upp en aktuell fråga per vecka och lägga ut på webben...
  • Skapa en podradio-sändning där vi tar upp vad som diskuteras i samhället samt i föreningen. Lägga ut på webben.
  • Fler "breda" föreläsningar, där vi annonserar och satsar på att nå ut till en större publik.
  • Fler aktiviteter som inte direkt har med problematiken ångest att göra; pyssel, improvisationsteater, hantverk mm.

Vad kom mer upp på medlemsmötet? Hjälp mig komma ihåg. Vilka fler idéer finns det? Brainstorma nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar