onsdag 10 maj 2017

Fråga din vårdcentral om de har en vårdsamordnare!

Under dagen har vi haft ett möte med projektledare och projektägare för Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen. Det var väldigt givande och vi kan nu med glädje tipsa våra medlemmar att detta finns på vissa vårdcentraler.

Vad är då en vårdsamordnare?

Patienter med lindriga till måttliga depressioner, ångestsyndrom och stressrelaterade sjukdomar ska via detta projekt kunna få en vårdkontakt för att lättare kunna nå sin läkare eller annan vårdprofession. Alltså ökad tillgänglighet. Du får ett direktnummer utan långa väntetider som annars råder.

Bland annat utlovas
- Fysiskt möte inom 14 dagar (oftast en vecka).
- Telefonkontakt varannan vecka
- Teamarbete och återkoppling till läkare
- Hjälp till självhjälp och information om gällande sjukdom

Syftet med projektet är att stärka vårdcentralens behandlingsinsatser för patienter med psykisk ohälsa. Patienterna skall känna att de får stöd och veta vem de ska kontakta.

Intresset har varit stort i regionen. Vi på ÅSS hoppas att projektet blir permanent och att alla får tillgång till en vårdsamordnare i framtiden.


Det finns en inspelning från en presentation av projektet Vårdsamordnare på YouTube

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar