måndag 14 november 2011

Idéer från medlemmarna

Medlmote9nov
I onsdags hade ÅSS Göteborg medlemsmöte. Vi hade bestämt oss för att vara informella i år. Programmet bestod i att äta gott och prata. Vi styrelseledamöter och anställda spred ut oss så vi satt vid alla borden och antecknade förslag och åsikter som kom upp. Efter måltid och samtal gjorde vi en sammanställning på vita tavlan. 

Datorkurs

Fråga om nybörjarkurs i Word och digitalkamera (eller grundläggande datorkunskap). Samarbete med något studieförbund?

Logotype

Låta ÅSS logotype synas i "främre" delen av föreläsningssalen. Detta för att den ska synas när vi dokumenterar de föreläsningar vi har.

Variation

Variera föreläsningsdag. Varför alltid ha tisdagar?

Klubb ÅSS

Utveckla torsdagarnas öppet hus. Vi kan döpa om det och ha filmvisning, föreläsning, workshop eller annat förutom fika och samtal som vi brukar ha. 

Medlemmarnas historia

Låta en medlem berätta om sitt intresse eller sin livshistoria. Vi behöver inte alltid bjuda in externa föreläsare. 

Reagera på stängning

Föreningen borde reagera på nedstängning av avdelningar på Sahlgrenska. Eller stöta på NSPHiG. 

Nya medlemmar

Hur nå ut till nya medlemmar? Fler sociala aktiviteter. Annonsering. Större evenemang som är mer än "bara" en föreläsning. En ÅSS-dag? Eller stå på torget i ett tält och dela ut broschyrer, svara på frågor och visa upp oss? 

Webben

Använda webben och Facebook. 

Sociala företag

Undersöka om det finns möjlighet till samverkan med sociala företag. 

Informationscentral

ÅSS som informationscentral. Vilka resurser finns för mig?

Kladdigt

En något mindre viktig med kul punkt som kom upp under medlemsmötet var att maten var mycket god. Särskilt kladdkakan, men den kunde ha varit större. 

Filming 

Vi informerade om vår försöksverksamhet med filming av föreläsningar. När vi filmar eller fotograferar frågar vi givetvis de medverkande. Det är väldigt viktigt att medlemmar ska kunna känna sig trygga hos oss. Under föreläsningar riktas inte kameran mot publiken. Under en filmning av en föreläsning kan dock frågor från deltagare höras. Dessa förutsättningar borde vi bli extra tydliga med innan varje föreläsning, så alla är medvetna om dem. I framtiden kan vi tänka oss att reservera den främsta raden för de som inte har något emot att synas på bild. Men vi måste vara väldigt lyhörda för vad våra medlemmar tycker är okej. Det är de som bestämmer. 

Bakgrunden till denna dokumentation är att vi vill låta medlemmar som mår dåligt kunna hänga med och kunna ställa frågor under föreläsningarna. (Det fungerar om vi använder så kallad "streaming" och sänder föreläsningen direkt. Till exempel via Bambuser.) Dessutom blir ett sådant material värdefullt för föreningen som marknadsförning. Fler får reda på att ÅSS existerar och vi får fler medlemmar. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar