onsdag 16 november 2011

Hjälp till med vår ångestfilm!

Vi ska uppmärksamma ångest - och vår förening - genom ett filmprojekt. Tre filmer om de tre vanligaste ångestsyndromen - social fobi, paniksyndrom och GAD - ska vi producera. Du får väldigt gärna vara med och komma med synpunkter

Bolex_front

https://plus.google.com/u/0/b/101269458043736606110/101269458043736606110/posts/NDJdtiEr963

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar