onsdag 26 september 2012

Ny Psykiatriportal

Vad för psykiatriinformation efterfrågar du ? Och om denna information fanns tillgänglig på en hemsida, hur skulle du vilja att den presenteras ?

Ja, det är en av många frågor som nu är aktuella när hemsidan 1177.se vill göra en lättillgängligare regional sida där psykiatrin får stå mer i fokus. I huvudsak är ämnet "vård" men kan även gälla angränsande områden. Intresset av att intervjua någon person som vill berätta (anonymt givetvis om önskas) om sin levnadssituation och presentera detta på hemsidan är ytterligare ett förslag . Eller om någon vill skriva något om sig själv som kan vara av intresse för andra. Hur patienter söker information om psykiatri är en annan fråga av intresse.

Så, skriv gärna ner era tankar och funderingar om detta här så vidarebefordrar vi denna information.

Calle Falksten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar