lördag 12 mars 2016

Kognitiv beteendeterapi - En föreläsning med Marie Larsson

Marie Larsson jobbar som distriktssköterska men har även eget företag där hon arbetar som KBT-terapeut och coach inom bland annat mindfulness, ACT (acceptance commitment therapy). I tisdags var hon oss på ÅSS Göteborg för att föreläsa om KBT (kognitiv beteendeterapi). 

Målet med föreläsningen var att ge hopp om och inspirera till förändring, och öppna upp för att våga tala om känslor som är kopplade till ångest. Föreläsningen varvades med fakta kring KBT, personliga upplevelser, egenskriven poesi samt en praktisk övning i mindfulness. Åhörarna fick ta del av formulär som används inom KBT-behandling och uppmuntrades att ha en öppen dialog och gärna dela med sig av egna reflektioner.

KBT kan hjälpa vid alla ångesttillstånd, men även vid bland annat depression och utmattningssyndrom. Som terapiform bygger KBT på ett samarbete mellan terapeuten och klienten, och fokus ligger på nuet, samt att försöka identifiera och konkretisera problemet. Det kan exempelvis handla om att upptäcka mönster som man har med sig från barndomen, och ta reda på om de behöver brytas. Man brukar generellt ha mellan 5-15 sessioner, med mycket eget arbete och ”hemläxor” däremellan.

Vad är det då som skapar ångest? Utifrån ett KBT-perspektiv följer man vissa regler vid ångestsituationer. Man upptäcker faran, katastrofförklarar den, kämpar för att behålla kontrollen och slutligen flyr man. För att bli ångestfri måste man bryta dessa regler genom att se realistiskt på faran, normalisera konsekvenserna, släppa kontrollen och istället hålla kvar ångesten.

Slutligen gavs det kortfattade tips om hur man kommer tillrätta med ångesten, som handlade om att varken sluta tänka eller tvinga bort känslorna, utan ändra inställning till dem istället, samt att allt är möjligt om man bara vågar ta steget mot förbättring: klarar man det inte själv finns det hjälp att få!
 
Föreläsningen finns på Bambuser om du vill se den i efterhand. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar