söndag 8 april 2018

Gruppbehandling för social fobi

Legitimerad psykolog Sebastian Senning var hos oss 13 februari och föreläste om social fobi och hur man kan behandla detta med KBT i grupp. Fördelen med gruppbehandling är att vara i en grupp blir en del av utmaningen och behandlingen av personer med social fobi.
Under våren 2018 har påbörjats ny gruppbehandling i centrala Göteborg med Sebastian Senning för personer med social fobi.


Människan är i grunden ett socialt flockdjur, vi är beroende av varandra för att leva ett gott liv. Tidigare på grottstadiet var vi helt  beroende av varandra för att överleva.
Rädslan för det okända är nedärvd och primitiv och fyllde ett viktigt syfte en gång i tiden då det fanns främmande stammar och vilda farliga djur. Idag fyller vår rädsla för det okända inte samma syfte.

I undersökning om människor rädslor så brukar att tala inför publik hamna längst upp.
Vi är rädda för att göra bort oss och därmed bli uteslutna ur "flocken".
En socialfobiker har ett förhöjt fokus på hot, en förhöjd grad av perfektionism och är väldigt självkritiska.  
Social fobi utvecklas tidigt i livet, i tioårsåldern, det är ovanligt att man får det som vuxen. 
Man har ofta panikångest också om man har social fobi. Det finns en stor samsjuklighet med alkoholism och social fobi.

Grunden i social fobi är en rädsla för att bli granskad av andra. Även om den drabbade vet att ångesten är överdriven i förhållande till den reella risken. Så är åtminstone vissa social situationer så skrämmande att de uthärdas endast under stor ångest eller undviks helt och hållet.

Man är oftast rädd för två saker:
  • Att göra bort sig
  • Att det ska märkas att man har ångest genom t.ex. rodnad eller svettning.
Den bästa dokumenterade psykologiska behandlingen vid social fobi är olika former av KBT, individuellt eller i grupp. Individuell terapi är mer flexibel och kan anpassas efter patientens behov. Både terapierna går ut på exponering, att utsätta sig för det man är mest rädd för.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar