tisdag 20 mars 2012

Att vara clown - Föreläsning

Martin Högberg har i många år arbetat som clown i olika sammanhang. Att arbeta som clown är att försätta sig i ett tillstånd där man är helt närvarande i nuet och i sina känslor. Man arbetar hela tiden i kommunikation med sin publik. Martin kommer att berätta om sitt arbete i sorg och glädje på bl.a. barnsjukhus, förskolor och bibliotek. 

bambuser.com/v/2486801

Från 2012-03-20

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar