måndag 24 februari 2014

Mentalisering!

Denna veckans ord är "Mentalisering"

Mentalisering handlar om det som vi gör när vi tänker på vårt inre liv (tankar, känslor, önskningar, farhågor) och när vi försöker sätta oss in i andras. Mentaliseringsförmågan sviktar tillfälligt hos oss alla vid ökad känslomässig stress men kan även vara bristfälligt utvecklad från uppväxten eller ha raserats genom traumatiska erfarenheter. Eftersom mentalisering ligger till grund för vår förmåga att hantera känslor och förstå samspelet med andra människor kommer brister i mentaliseringsförmågan att ge upphov till olika former av svårigheter och symtom inom dessa områden.

Skriv och tyck till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar