måndag 17 mars 2014

Självaktning!

Denna veckans ord är "Självaktning"!

Att acceptera sig själv och godkänna eller uppskatta att man är den man är. Bristande självaktning gör individen sårbar.

Har du accepterat dig själv som du är? Vad  har du för erfarenhet av din egen självaktning eller någon annans? Vad tycker du eller känner inför ordet? Tyck till!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar