torsdag 12 februari 2015

Vill du vara med i en kvalitativ studie om hur det är att tillhöra en självhjälpsgrupp för ångest?

Är du intresserad och är med i en självhjälpsgrupp, läs texten nedan från studenterna som gör studien!


"Vi är två studenter vid Högskolan i Skövde som nu under vår sista termin som beteendevetare på det socialpsykologiska programmet, ska utföra en studie och skriva vår C-uppsats. Vi är mycket intresserade av psykisk ohälsa och vi vill undersöka hur individer som lider av olika slags ångestsjukdomar, upplever att tillhöra en självhjälpsgrupp. Studien vi kommer utföra är kvalitativ, och utifrån 10 stycken intervjuer (som är vårt valda tillvägagångssätt) är vår förhoppning att vi som socialpsykologer ska få en djupare förståelse för personer som lider av dessa sjukdomar.

 

Vi undrar därför om Du skulle kunna tänka Dig att ställa upp på en intervju om din upplevelse kring att tillhöra en självhjälpsgrupp i ÅSS Göteborg? Vi kommer att följa dem etiska forskningsprinciperna vilket mer exakt innebär att det är helt frivilligt att delta i undersökningen, och  Du har när som helst rätt att avbryta Ditt deltagande. Vi hoppas dock att Du vill ställa upp på hela intervjun, då vi tror att Du besitter en värdefull kunskap och erfarenhet och kan hjälpa oss att få svar på våra frågor. Du kommer också att vara helt anonym, och Du kommer inte att kunna identifieras under arbetets gång. Även staden där studien sker, kommer att benämnas anonymt - och vi kommer inte använda någon slags information som kan tänkas härledas tillbaka till våra intervjupersoner. Även Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det är endast vi som utför studien som kommer att ha tillgång till materialet samt att den inspelade intervjun kommer att raderas efteråt. Och självklart får Du gärna ta del av studien när den sedan är färdig!

 

Vi efterfrågar och söker respondenter till totalt 10 stycken intervjuer. Om Du är intresserad av att ställa upp, ta gärna kontakt med oss! Kontaktuppgifterna finns nedan.

 

Stort tack på förhand!

 

Med vänliga hälsningar,

Amanda Hollanti Ohlsson & Johanna Sandberg

 

a11amaho@student.his.se                                 0708 51 85 93

g11johsa@student.his.se                                    0706 74 24 62 "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar