torsdag 18 februari 2010

Förnya och föryngra föreningslivet

Sektor 3 pågår en debatt som handlar om hur vi får fler och yngre att engagera sig i den ideella sektorn. Mycket intressant problem tycker jag.

Sara Damber (grundare av Friends) skriver att det behövs fler sociala entrepenörer - inte fler ideella föreningar. Det sporrade flera att skriva inlägg. Hon får svar av bland andra Kjell Jonsson (biträdande generalsekreterare på Individuell Människohjälp) samt Christer Leopold (från Voluntarius). Kjell menar att Sara förenklar problematiken och vill stärka den sociala sektorns roll i samhället. Christer tycker att begreppen social entreprenör och ideell organisation är två sidor av samma mynt och förstår inte hur man kan ställa dem mot varandra. Har får till en poäng genom att skriva att det finns en social entreprenör bakom varje framgångsrik ideell organisation.

Själv vill jag angripa problemet med hjälp av sociala medier och de nya kommunikationsverktyg som utvecklas. Lyckas vi inom den ideella ekonomin ta till oss detta sättet att samarbeta och kommunicera kommer vi att föryngra oss och överleva i framtiden. Det finns en väldigt stor grupp unga människor som arbetar ideellt med hjälp av sociala verktyg som idag "inte räknas". Ett av de stora operativsystemen (Linux) bygger på ideellt arbete till exempel. Ett annat är det stora uppslagsverket Wikipedia. Utvecklingen av dessa har inte skett via stadgar, möten och ett traditionell föreningsförfarande, men inte är de mindre värda eller mindre viktiga för det. Det finns levande mötesplatser på nätet kring olika ämnen som lever och utvecklas år efter år utan styrelsemöten eller formella stadgar.

Att låta de två sätten av ideellt engagemang korsbefrukta varandra tror jag på. Det är bra från båda håll. Om vi anammar det deltagande, icke-hierarkiska och öppna sättet att samarbeta som kännetecknar de sociala medierna tror jag på en stark ideell sektor i framtiden.

Daniel Karlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar