tisdag 27 maj 2014

Agorafobi!

Denna veckas ord är "Agorafobi".

I folkmun kallas det torgskräck. Agorafobi kommer från grekiskans Agora som betyder torg och fobos som betyder skräck.Agorafobi är en ångeststörning som innebär stark rädsla för att vistas på allmänna platser, varifrån det skulle vara svårt att fly, eller där hjälp inte skulle finnas till hands vid en akut ångestattack.

En agorafobiker undviker folkmassor på gator och i affärer, broar och allmänna kommunikationsmedel.
Agorafobi uppstår ofta i samband med att en  person upplever någon form av panikattack i en av ovannämnda situationer. Därefter undviker personen sådana, för att inte få ytterligare en panikattack.

Dock, på -80 talet reviderades de psykiatriska diagnoskategorierna och då insåg man att agorafobi har inte alltid med panik att göra.

Man skiljer nu på 3 olika diagnoser:

* paniksyndrom med agorafobi

* paniksyndrom utan agorafobi

* agorafobi utan tidigare paniksyndrom

Agorafobi är en av de vanligaste ångeststörningarna och finns hos mellan 1-5 % av befolkningen.


Har du någon erfarenhet av detta eller undrar du något? Känner du något inför ordet? Tyck till!!!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar