måndag 19 maj 2014

Narcissism!

 


Denna veckans ord är "Narcissism"

Narcissism betyder självkärlek (Normal eller förhöjd).

Termen är uppkallad efter Narkissos i den grekiska mytologin, en yngling som förälskade sig i spegelbilden av sig själv när han såg ner i en källa. Han tynade bort, försjunken i sig själv, och förvandlades till en blomma.
Personer med narcissistisk personlighetsstörning har väldigt utmärkande drag av ett mönster av storhetsföreställningar om den egna personen , behov av beundran och total brist på empatisk inlevelse.
Det är vanligt att personen uppvisar en grandios överskattning av sig själv och den egna personens betydelse och utnyttjar ofta andra för att nå dit den vill. Personen anser sig ofta ha rätt till mer än andra och brister i sin förmåga till inlevelse i hur andra känner sig. Ständig avundsjuka, som ofta yttrar sig i att förstöra för andra, är också typiskt för denna person.

Man hittar personer med drag av detta (mer eller mindre) överallt, arbetsplatser, familjer eller vänskapskretsen och alla påverkas vi av dessa människors egoistiska beteende.

Vad tycker just du om detta? Har du erfarenheter av detta och vill berätta om det? Har du någon undran eller fråga? Tyck till!!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar