tisdag 13 maj 2014

Lycka!

Denna veckans ord är lycka!

Lycka är en känsla av varaktigt välbehag, ett belöningssystem som används för att premiera ett leverne i vilket våra behov tillgodoses.

Lycka är ju inte ett mått på framgång för en framgångsrik person behöver ju inte vara lycklig.
Mycket forskning pågår och gjort länge om just detta. Många teorier har lagts fram om hur man uppnår just lycka och vad den består av. Renodlade affektiva teorier om lycka identifierar lycka med en eller flera positiva affekter (känslotillstånd), exempelvis känslor som sinnesro, glädje, njutning, välbehag, etc. Lycka kan också definieras som "positiv affektbalans över tid". Men det finns också kognitiva teorier om lycka, samt hybridteorier som definierar lycka som en kombination av affekter och kognitioner.
Det är många faktorer som spelar in till exempel hälsa, miljö, religion, ekonomisk tillväxt.

Vad känner du inför ordet? Vill du dela med dig av en teori om vad lycka är eller en erfarenhet? Undrar du något? Tyck till!!!

                     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar