torsdag 25 februari 2016

En kväll med ångest och läkemedel på Järntorget


I tisdags var det föreläsning på ÅSS av Ingvar Karlsson om ångest och läkemedel. Detta är ett ämne som jag tror många är intresserade av, då det kan vara svårt att ta reda på korrekt information kring detta på egen hand, särskilt när man själv befinner sig långt nere: då har man inte orken att sätta sig in i ämnet utan vill bara bli bra igen. Föreläsningen pågick i en dryg timma och handlade mycket om de biologiska orsaker som ligger bakom ångest och depressioner. Det var nästan fullt hus, men alla deltagare kändes väldigt engagerade och intresserade av ämnet, vilket märktes på den avslutande frågestunden!

Ingvar talade en del om PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), något han har arbetat mycket med. Därefter följde lite information om de signalsubstanser som verkar i hjärnan vid ångest, däribland serotonin, noradrenalin, glutamat och GABA. Några av dessa namn var nya för en del åhörare, vilket gjorde en genomgång mycket välkommen. 

Efter det talades det om ett stort antal mediciner, och hur de påverkar de signalsubstanser som finns i hjärnan. Han talade om fördelar och nackdelar med olika preparat, och poängterade att det kan skilja från person till person hur man reagerar på läkemedlen, främst när det gäller biverkningar. Han gick även igenom förslag på behandlingsstrategier baserat på vilka problem man hade, om det gällde ångest+panik, depression, osv.

Slutligen öppnade han upp för publiken att ställa frågor, något som många av oss nappade på: både specifika frågor kring egna mediciner och biverkningar, men också allmänna frågor kring läkemedelsforskning och hjärnans funktioner.

Ingvar talade om ångest som en biologisk förändring som går att studera, och även något som vi kan påverka med läkemedel. Han avslutade med att säga att han tror att psykoterapi, exempelvis KBT, i kombination med läkemedel bör ge bäst effekt, något jag definitivt håller med om.

Personligen tyckte jag att Ingvars sätt att informera om hjärnans funktioner och hur man kan påverka dessa var uppfriskande: som drabbad av ångest upplever jag att detta ämne ofta talas om mer ur ett känsloperspektiv, snarare än ur ett biologiskt sådant, och ibland kan det vara bra att påminnas om att det finns en (fysio)logisk förklaring bakom ångesten.

För de som tycker att detta lät intressant så kan ni se föreläsningen på Bambuser.  

//Emelie 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar