torsdag 4 februari 2016

Produkt mot panikattacker

Vill vi vara med i utvecklingen av en produkt mot panikattacker?


Vi på ÅSS har varit i kontakt med studenter ifrån Chalmers som vill utveckla en produkt mot panikattacker. Läs studenternas inlägg nedan!

Självklart vill vi på ÅSS vara med och sprida denna förfrågan då vi anser detta vara både intressant och spännande!


Vi heter Sara och Hanna och vi pluggar till civilingenjörer inom Teknisk Design på Chalmers, vilket innebär att vi jobbar med att utveckla produkter som både tar hänsyn till människa och teknik. Vi gör nu vårt examensarbete på mastersnivå med en organisation som heter CTMH, vilket är ett samarbete mellan KTH och Karolinska Institutet, och vårt uppdrag är att skapa ett produktkoncept som kan hjälpa till att förebygga, avhjälpa och/eller lindra panikångest och de effekter som uppkommer av detta. Enligt vår kännedom finns det inte någon produkt utanför mediciner och terapi som hjälper mot panikattacker idag och vi är intresserade av att skapa en sådan lösning. Projektet löper mellan mitten av januari och början av juni, och målet är sedan att konceptet ska tas vidare för att kunna bli en produkt som kommer ut på marknaden.


 


Nu och några veckor framöver är vi i en informationsinsamlingsfas där vi gärna vill intervjua personer som får panikattacker så att vi får en god förståelse för problematiken och hur det upplevs. Allt eftersom projektet fortgår vill vi gärna ha hjälp av personer som får panikattacker att i samtal utvärdera de lösningsförslag vi utvecklar så att vi skapar en lösning som har förutsättningarna att hjälpa på riktigt. Om någon är intresserad vore det också kul att ha en idégenereringsprocess tillsammans för att hitta lösningen på problemet!


Här är länken för dig som är intresserad av att delta:

https://docs.google.com/forms/d/1CYhbPKXXkaGfs2SM4uOlp1DBhFpxeQrvIxRlOrlKtyU/viewform

 


Om du är intresserad kan du även kontakta oss så att vi kan boka in ett intervjutillfälle. Vi nås på mail på saray@student.chalmers.se eller på telefon på 0703046636 (Sara) eller 0706089673 (Hanna). Självklart är din medverkan anonym, du får medverka så lite eller så mycket som du vill och du får avbryta din medverkan när du vill.Vänliga hälsningar, 


Sara och Hanna


 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar