tisdag 3 maj 2016

Mental mur mot yttre påverkan

Alla upplever ångest under någon gång i sitt liv. Men vad innebär det när man har generaliserat ångestsyndrom (Generalized Anxiety Disorder)? Det här mycket vanliga ångestsyndromet kännetecknas av en konstant känsla av oro som sällan är befogad, och kan sätta igång redan i barndomen. Vad som orsakar oron och ångesten varierar, men GAD påverkar kort sagt hela ens tillvaro. Det här var ämnet när ÅSS fick besök av Claes Lind (leg. psykolog/leg. psykoterapeut/cert. handledare) förra tisdagen.

Att vara orolig, eller rädd, för att säga som vi egentligen tänker och känner är något många kan känna igen sig i. Skuld och skam är inte något vi gärna vill addera till vår redan konstanta oro, men våra känslor och drifter kan ibland krocka med vårt samvete och de ”regler” vi växt upp med. När vi fastnar mellan de här två ytterligheterna, kontroll (det vi bör göra/säga) och känsla (det vi vill göra/säga), är det inte konstigt att vi reagerar med ångest!
     Den konstanta ångestnivån resulterar i förhöjd stressnivå, vilket i vissa fall kan liknas vid emotionell utmattning. En följd av långvarig stress kan vara att vissa sinnen eller förnimmelser avtar, till exempel smak. Vissa substanser som finns i hjärnan kan laddas ur, så som serotonin och dopamin, vilket är varför medicinering kan behövas i vissa fall. Det är heller inte ovanligt med fysiska symtom som ett resultat av den psykiska oron.

Den ångest vi inte klarar av att bära på kan vi ibland omedvetet projicera på andra. På precis samma sätt kan vi själva påverkas av vår omgivning, vare sig vi vill eller inte. Speciellt människor med hög empati är mycket mottagliga för andras projektioner, vilket gör att vi ibland kanske bör fråga oss, ”vad är det jag känner, eller bär på, som egentligen är någon annans? Är det jag själv, eller någon annan, som har gjort mig nedstämd och orolig nu?” Vi påverkas av hur andra mår i större utsträckning än vad vi tror.
     För att inte råka ut för alltför stark inverkan från andra kan en strategi vara att sätta upp en mental mur mot yttre påverkan: på så sätt kan vi själv välja vilka vi vill släppa innanför vår mur och öppna upp oss för. Det kan även minska risken för att vi ger för mycket av oss själva till andra som inte ger något i gengäld, och på så sätt tömmer oss själva mentalt.

Ångest kan vara både specifik och generell, och GAD är ett ämne som intresserar många. Det märktes extra tydligt då lokalen under den här föreläsningen var proppfull. Förhoppningsvis kan framtida föreläsningar på ÅSS gottgöra de som inte fick plats!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar