fredag 10 december 2010

Föreläsning om mindfulnessbaserad stressreduktion

Våra föreläsningar fortsätter att vara riktigt intressanta. För några veckor sedan kom leg. psykoterapeut Gun Svensson, tidigare verksamhetschef på S:t Lukas, till ÅSS och berättade om Mindfulnessbaserad stressreduktion.

Mindfulness är en metod med rötter i öster. Ordet mindfulness översätts ofta med medveten närvaro. Metoden innebär att vara mer närvarande i nuet genom att välja att rikta uppmärksamheten mot det som sker. Med hjälp av mindfulness kan man bättre hantera stressen i det dagliga livet.

Stegen i mindfulness kan förkortas SOAS:

S- stanna upp

O- observera det som sker och det du tänker utan att döma

A- acceptera att det förhåller sig som det gör just nu, oavsett om du gillar det eller ej

S – släpp taget om tankarna, låt gå

En enkel illustration av vad närvaro kan innebära bjöd Gun Svensson på genom att låta publiken smaka på varsitt russin. Att hålla russinet i sin hand, fingra på det, känna konsistensen, föra in det i munnen, undersöka och känna på det med tungan, smaka och bita är en övning i närvaro. Syftet är att uppleva det man gör med flera olika sinnen och en träning i att vara mer medveten och närvarande i det man gör.

Ju mer man kan träna sig på att förhålla sig till livet och tillvaron på detta sätt, desto bättre kan man på sikt hantera stress, säger Gun Svensson.

 

Boktips:

  • Vart du än går är du där: Jon Kabat-Zinn
  • Minska din stress med meditation: Andries J Kroese
  • Börja öva mindfulness och acceptans: Åsa Palmkron Ragnar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar