måndag 13 december 2010

Föreläsning - Posttraumatiskt stressyndrom

Årets sista föreläsning handlade om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Ingvar Karlsson, psykiater, docent och överläkare berättade utifrån sin mångåriga erfarenhet av möten med personer som lider av PTSD, bland annat från Rosengrenska, ett frivilligt nätverk av medicin- och vårdpersonal för papperslösa flyktingar.

PTSD brukar definieras som ångesttillstånd efter ett svårt trauma. För att utveckla PTSD krävs att personen upplevt, bevittnat eller konfronterats med en händelse som innebär död, allvarlig skada eller hot om detta, eller hot mot egen eller andras fysiska integritet. Detta har lett till att personen reagerat med intensiv rädsla, hjälplöshet och skräck och har tagit sig uttryck i desorganisation eller agiterat beteende. Drabbade återupplever det skedda genom minnesbilder och mardrömmar. PTSD karaktäriseras av undvikande av det som påminner om händelsen, överdriven vaksamhet, irritabilitet och att personen är lättskrämd. Betydelsefulla kriterier för att ställa diagnosen är främst det starka inslaget av sömnproblem och mardrömmar.

Ca 80 procent av personer med PTSD uppfyller även kriterierna för minst en annan psykiatrisk diagnos, till exempel paniksyndrom och depression. 

Rekommenderad behandling av personer med PTSD är bland annat traumainriktad kognitiv terapi kombinerat med läkemedelsbehandling: till exempel SSRI-preparatet Cipralex, antidepressivt läkemedel, i kombination med till exempel Lyrica, som bland annat är ångestdämpande, säger Ingvar Karlsson. Behandlingen av en person med PTSD kräver tålamod eftersom den ofta behöver vara långvarig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar